Semi Gel - #824 (Fluorescent pink) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #824 (Fluorescent pink) 8 ml

Semi Gel - #825 (Persian Rose) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #825 (Persian Rose) 8 ml

Semi Gel - #827 (Rose Bonbon) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #827 (Rose Bonbon) 8 ml

Semi Gel - #828 (Fashion Fuschia) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #828 (Fashion Fuschia) 8 ml

Semi Gel - #829 (Coral) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #829 (Coral) 8 ml

Semi Gel - #840 (Raspberry Pink) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #840 (Raspberry Pink) 8 ml

Semi Gel - #913 (Magenta) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #913 (Magenta) 8 ml

Semi Gel - #914 (Antique Pink) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #914 (Antique Pink) 8 ml

Semi Gel - #915 (Coral) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #915 (Coral) 8 ml

Semi Gel - #916 (Ruby) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #916 (Ruby) 8 ml

Semi Gel - #928 (Primrose Garden) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #928 (Primrose Garden) 8 ml

Semi Gel - #930 (Deep Pink) 8 ml

Elixir Make-up

Semi Gel - #930 (Deep Pink) 8 ml